Paweł Daszkiewicz
Inspektor nadzoru branży elektrycznej
S.B.S. SKIBIŃSKI BUILDING STRUCTURES
t: +48 519 400 200
e: pawel.daszkiewicz@sbspoznan.pl
www.sbspoznan.pl
www.sbspoznan.eu
Treść tej wiadomości jest poufna i ściśle objęta zakazem ujawniania. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do przekazania jej adresatowi, zabrania się wszelkiego rozpowszechniania, powielania lub wykorzystywania niniejszej wiadomości. W przypadku omyłkowego otrzymania tej wiadomości, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie nadawcy, odpowiadając na nią, oraz o usunięcie wszelkich kopii. Niniejsza wiadomość została wysłana przez S.B.S. SKIBIŃSKI BUILDING STRUCTURES.
The content of this message is confidential and strictly prohibited from disclosure. If you are not the intended recipient, an employee, or an intermediary authorized to transmit it to the addressee, any dissemination, reproduction, or use of this message is strictly prohibited. In the event of receiving this message in error, please promptly notify the sender by replying to it and delete all copies. This message was sent by S.B.S. SKIBIŃSKI BUILDING STRUCTURES.
Konrad Kurowski
Inspektor nadzoru branży sanitarnej
S.B.S. SKIBIŃSKI BUILDING STRUCTURES
t: +48 783 034 105
e: konrad.kurowski@sbspoznan.pl
www.sbspoznan.pl
www.sbspoznan.eu
Treść tej wiadomości jest poufna i ściśle objęta zakazem ujawniania. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do przekazania jej adresatowi, zabrania się wszelkiego rozpowszechniania, powielania lub wykorzystywania niniejszej wiadomości. W przypadku omyłkowego otrzymania tej wiadomości, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie nadawcy, odpowiadając na nią, oraz o usunięcie wszelkich kopii. Niniejsza wiadomość została wysłana przez S.B.S. SKIBIŃSKI BUILDING STRUCTURES.
The content of this message is confidential and strictly prohibited from disclosure. If you are not the intended recipient, an employee, or an intermediary authorized to transmit it to the addressee, any dissemination, reproduction, or use of this message is strictly prohibited. In the event of receiving this message in error, please promptly notify the sender by replying to it and delete all copies. This message was sent by S.B.S. SKIBIŃSKI BUILDING STRUCTURES.